پروژه های خاتمه یافته در سه سال اخیر

19 اسفند 1399 20:17

1- تامین مواد و اجرای عملیات شستشوی شیمیایی خطوط کربن استیل و اکسیژن و تجهیزات مرتبط پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
2- جرای عملیات استیم اوت خطوط بخار پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
3- اجرای عملیات leak test ,Reinstatement ، Resin loading پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
4- اجرای عملیات Flushing , service test و راه اندازی اولیه پمپها و تاورهای مربوطه پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
5- تامین نیروی متخصص راه اندازی و اتاق کنترل وهمچنین تعمیرات جهت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
6- اجرای شستشوی شیمیایی و تامین مواد مربوطه خطوط اکسیژن و کربن استیل خطوط لوله و تجهیزات مرتبط در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
7- اجرای عملیات Flushing , service test و راه اندازی اولیه پمپها وتاورهای مربوطه پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه
8- همكاري درانجام خدمات مهندسی و تهیه پکیجهای دفتر فنی در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
9- بارگذاری و لودینگ رزینها و در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
10- تامین مواد شیمیایی مورد نیاز بهره برداری جهت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
11- اجرای عملیات Oil-Flushing و شستشوی شیمیایی تجهیزات دوار در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
12- راه اندازی لوپ اکسیژن از ASU دماوند تا پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
13- راه اندازی پمپها و تجهیزات و همچنین مخازن اکسیژن و ازت واحد هوای پتروشیمی دماوند
14- اجرای انجام عملیات بازرسی و ارائه دستورالعملهای راه اندازی و ایمنی بر روی خطوط وراه اندازی خطوط بین مجتمعی در پتروشیمی دماوند
15- همكاري درانجام خدمات مهندسی و تهیه پکیج های دفتر فنی پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
16- اجرای عملیات Oil-Flushing و شستشوی شیمیایی تجهیزات دوار پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
17- اجرای عملیات (فاز اول) استیم اوت خطوط HPS پتروشیمی مرجان
18- اجرای عملیات استیم اوت خطوط HPS ازپتروشیمی دماوند تا پتروشیمی بوشهر
19- راه اندازی لوپ اکسیژن از ASU دماوند تا پتروشیمی بوشهر
20- بازطراحی، عملیات مقدماتی نصب ،پیش راه اندازی و راه اندازی پکیج کلر زنی پتروشیمی دماوند
21- راه اندازی پمپ ها و تجهیزات واحد هوا پتروشیمی دماوند
22- عملیات راه اندازی واحد آبگیر شامل پمپ وکمپرسورهای هوا و تجهیزات مربوطه پتروشیمی دماوند
23- شستشوی شیمیایی مخازن اکسیژن و ازت وخطوط مرتبط در واحد هوا پتروشیمی دماوند
24- عملیات اجرایی و خرید کانال و نصب و راه اندازی 4 دستگاه HVAC پتروشیمی دماوند

25- تامین مواد واجرای شستشوی شیمیایی خط اکسیژن پتروشیمی بوشهر
26- پیش راه اندازی و Alignment و کمک در راه اندازی 4 عدد کمپرسور واحد هوا پتروشیمی دماوند
27- عملیات اجرای شستشوی شیمیایی مخازن استنلس استیل واحد آب پتروشیمی دماوند
28- تامین متریال و اجرای عملیات رابر لاینینگ مخازن استنلس استیل واحد آب پتروشیمی دماوند
29- تامین متریال و عملیات اجرایی گارنت بلاست ورنگ آمیزی مخازن استنلس استیل پتروشیمی دماوند
30- تامین مواد و اجرای شستشوی شیمیایی و راه اندازی لوپ اکسیژن پتروشیمی مرجان
31- تامین مواد و اجرای شستشوی شیمیایی خط اکسیژن پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
32- اجرای عملیات نصب تجهیزات شامل اواپریتورها و کاندنسورها و پمپ های واحد تفکیک هوا از مرحله گروت ریزی تا تحویل نهایی پتروشیمی دماوند
33- بازو بست کردن و جایگزینی گریس فاقد روغن در ولوهای مسیرهای اکسیژن پتروشیمی دماوند
34- اجرای عملیات نصب و راه اندازی پمپ های واحد هوا و اکسیژن پتروشیمی دماوند
35- اجرای عملیات تست و راه اندازی خطوط کولینگ و کمپرسورهای هوا و سرج درام واحد آبگیر پتروشیمی دماوند
36- اجرای عملیات شستشوی شیمیایی خط اکسیژن از واحد ASU تا پتروشیمی مروارید
37- عملیات استیم اوت خطوط بخار انشعاب پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه و خط دوم بخار جاده M2
38- اجرای 14 آیتم زیر در زمینه ارائه مشاوره راهبردی سرپرست و نظارت و اجرا موردی :
38-1- اجرای عملیات پیش راه اندازی مطابق دستورالعملهای پروژه و کمک در راه اندازی پتروشیمی مرجان شامل:
Pre commissioning & commissioning
Preparing instructions & startup procedures
OIL Flushing, Steam out, Chemical Cleaning, ،Loading Catalysts
Alignment Pump & Comperes
38-2- طرح ریزی تهیه کلیه پکیج های مربوط به لوله کشی و سیستم بندی ،ساب سیستم بندی واحدی پتروشیمی مرجان
38-3- نظارت راهبردی بربقیه پکیج های مکانیکال و فعالیتهای مورد نیاز پیش راه اندازی بخش تجهیزات ثابت و دوار پتروشیمی مرجان
38-4- نظارت بر تهیه دستورالعملها و روشهای پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
38-5- عملیات بارگزاری کاتالیست ها در پتروشیمی مرجان
38-6- شستشوی شیمیایی خطوط پتروشیمی مرجان شامل خطوط کربن استیل و لوپهای اکسیژن
38-7- نظارت بر آزمایشهای مورد نیاز بخش برق و ابزار دقیق و لوله کشی پتروشیمی مرجان
38-8- به حداقل رساندن هزینه ها با بهترین راهکارها در بخش پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان

38-9- اجرایی کردن وکنترل عملکرد اسنادی بخش پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
38-10- کنترل عملکرد اسناد ومدارک پروژه جهت تهیه MC Book پتروشیمی مرجان
38-11- شرکت در جلسات هفتگی پیش راه اندازی کارفرمای اصلی و نظارت پتروشیمی مرجان
38-12- طراحی نرم افزاری بانک اطلاعات جهت امور پیش راه اندازی برای اولین بار در ایران در پتروشیمی مرجان
38-13- انتقال تکنولوژی و تجربه و دستاوردهای پروژه های قبلی در جهت ارتقای تجربه و دانش گروه پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
38-14- نظارت و مشاوره در زمینه استخدام و به کار گیری کارشناسان بخش پیش راه اندازی و مدیریت نفرات پتروشیمی مرجان

تازه ها در سایت
featured قبل از سال 96 بیشتر بخوانیم
featured پروژه های در دست اجرا بیشتر بخوانیم
featured چشم انداز بیشتر بخوانیم