سیاست ها و اهداف

 

اجرای مناسب مطابق استانداردهای معتبر با در نظر گرفتن نظرات ذینفعان

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار

ارتقای آگاهی و دانش کارکنان با برنامه های آموزشی مناسب

انطباق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها ، محصولات و خدمات و بهبود مستمر کیفیت خدمات

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸