استاندارد

 

 

شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا موفق گردیده با توجه به سیاست های توسعه و افزایش مدیریت کیفیت با تمرکز بر محیط زیست و ایمنی و بهداشت فردی ، گواهی استانداردIMS(ISO 9001 ,14001,18001) را از منابع معتبر دریافت کند.

شناسه ملی : 14006699493

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸