پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای عملیاتی

19 اسفند 1399 20:17
thumbnail

. انجام امور پیش راه اندازی مطابق با دستور العمل های پروژه
. انجام و اجرای آزمایش های مورد نیاز بخش برق و ابزار دقیق و لوله کشی
. به حداقل رساندن هزینه ها با بهترین راهکارها در بخش پیش راه اندازی
. طرح ریزی و تهیه کلیه پکیج های مربوط به لوله کشی ( سیستم بندی ، ساب سیستم بندی ، واحد سازی)
. اجرا و انجام راهبردی بر تهیه پکیج های مکانیکال و فعالیتهای مورد نیاز پیش راه اندازی بخش تجهیزات ثابت و دوار
. اجرایی کردن و کنترل عملکرد اسنادی بخش پیش راه اندازی
. کنترل عملکرد اسناد و مدارک پروژه جهت تهیه MC BOOK
. اجرا و انجام در زمینه استخدام و بکارگیری کارشناسان بخش پیش راه اندازی و مدیریت نفرات
. انتقال تکنولوژی و تجربه و دستاوردهای پروژه قبلی در جهت ارتقای تجربه و دانش گروه پیش راه اندازی کارفرما
. تهیه ، اجرا و انجام دستورالعمل ها و روشهای پیش راه اندازی
0 راهبری و شرکت در جلسات پیش راه اندازی کارفرمای اصلی و MC
. طراحی نرم افزاری بانک اطلاعات جهت امور پیش راه اندازی برای اولین بار در ایران
. اجرا و انجام راهبردی بر عملیات بارگاری کاتالیست و سرامیک بال و مواد شیمیایی

تازه ها در سایت
featured قبل از سال 96 بیشتر بخوانیم
featured پروژه های خاتمه یافته در سه سال اخیر بیشتر بخوانیم
featured پروژه های در دست اجرا بیشتر بخوانیم