شستشوی شیمیایی

19 اسفند 1399 20:17
thumbnail

هدف از عملیات شستشوی شیمیایی حذف آلودگیهای موجود در خطوط لوله و تجهیزات می باشد که شامل موارد زیر است :
– چربی و روغن و گریس وارد شده به سیستم در زمان ساخت ، نصب ونگهداری تجهیزات ، زنگ آهن ، اکسید آهن و اکسیدهای سنگین تشکیل شده در زمان ساخت و نگهداری
– حذف این آلودگیها ، با انجام عملیات چربی زدایی با محلولهای قلیایی و سپس انحلال و خروج زنگ آهن از سطوح داخلی با محلولهای اسیدی همراه و نهایتا خشک کردن سطوح داخلی خطوط و Blabketing Nitrogen و حفظ شرایط تا زمان شروع سرویس دهی می باشد
– ایجاد لوپهای گردشی و مسیر برگشتی
– لوله کشی (Cleaning Piping)
– سیستم های خنک کننده آبی (Cooling Water System)
– دیگهای بخار ، مخازن ، راکتورها ، مبدلهای حرارتی

تجهیزات عملیات شستشوی شیمیایی این شرکت عبارتند از :

– پکیجهای شستشوی شیمیایی (Chemical Baths)
– دیگهای بخار (Boilers)
– مبدلهای حرارتی (Heat Exchengers)
– پمپ ها

تازه ها در سایت
featured قبل از سال 96 بیشتر بخوانیم
featured پروژه های خاتمه یافته در سه سال اخیر بیشتر بخوانیم
featured پروژه های در دست اجرا بیشتر بخوانیم