شستشوی شیمیایی مخازن اکسیژن و ازت وخطوط مربوطه آن در واحد هوای پتروشیمی دماوند

19 اسفند 1399 20:17
thumbnail
تازه ها در سایت
featured قبل از سال 96 بیشتر بخوانیم
featured پروژه های خاتمه یافته در سه سال اخیر بیشتر بخوانیم
featured پروژه های در دست اجرا بیشتر بخوانیم